top of page

Kaf esas olarak tasarım ve geliştirme alanında yeterlilik, verimlilik ve işlevselliğin teşvik edilmesi etrafında odaklanmıştır. İyi geliştirilmiş bir tasarım ya da ürün aslında yenilikçi olarak amacına göre tasarlanmış olarak ilham vericidir. Mimari, tasarım ve mühendisliğin farklı ancak yakın şekilde ilişkili alanlarından profesyonellere sahip olmamız sayesinde, sürekli olarak tüm süreç boyunca aynı tasarım masasına farklı geçmişleri olan profesyonelleri koyarız. Böyle yapmak suretiyle birbirlerinden öğrenmelerini ve entegre ve sürdürülebilir çözümler üretmelerini sağlarız.

Aero Makine Mühendisi Lisansı.
Beyrut Arap üniversitesi,
Lübnan.

ZIAD AJINAH

Gayrimenkul geliştirme

Abdulrhman Ajınah

KURUCU ORTAK

Mimarlık Yüksek Lisansı.
L'Ecole Special D'architecture de Paris.
Fransa.

KURUCU ORTAK

Tarık ajınah

Lisans İnşaat Mühendisliğinde.,
Glasgow Üniversitesi,
Birleşik Krallık.

GRAFİK TASARIMCI

MİMAR

WAFA LAKELAK

Mimarlık Yüksek Lisansı.
L'Ecole Special D'architecture de Paris.Fransa.

Lama
ajınah

Dar al Hekma Üniversitesi'nde öğretmen, Grafik Tasarım Yüksek Lisansı, Londra İletişim Fakültesi, Birleşik Krallık.

ÜRÜN TASARIMI

Fawzı
kaoukjı

Ürün tasarımı lisans derecesi,
Hertfordshire Üniversitesi,
Londra,
Birleşik Krallık.

MİMAR & KENTSEL PLANLAYICI

merıam
fendı

HALKLA İLİŞKİLER

HeyseM
SRYVEL

Finance and accounting
Internatıional Europian University,
Damascus, Syria.

bottom of page